Dr Milica Marušić Jablanović

Milica-bio

Dr Milica Marušić Jablanović

Zvanje: Viši naučni saradnik

Oblast interesovanja: Obrazovanje odraslih, obrazovanje i profesionalno usavršavanje nastavnika, lične vrednosti, naučna i ekološka pismenost, formiranje ekološkog identiteta

E-mail: milica.m.jablanovic@ekoloskiustanak.org.rs

Milica Marušić Jablanović (1983) je psiholog, doktor andragoških nauka, viša naučna saradnica na Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu i predavač na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Glavne oblasti njenog istraživanja su: obrazovanje odraslih, obrazovanje i profesionalno usavršavanje nastavnika, lične vrednosti, naučna i ekološka pismenost, formiranje ekološkog identiteta, metodologija istraživanja u obrazovanju.

Autorka je naučne monografije koje se bavi prirodno-naučnom pismenošću, radova objavljenih u vrhunskim međunarodnim naučnim časopisima, većeg broja radova na temu ekološke pismenosti. Održala je više predavanja po pozivu na temu ekološke pismenosti. Ima iskustvo u sprovođenju nacionalnih i međunarodnih istraživanja (nacionalni koordinator istraživanja TIMSS 2015 – Trends in International Mathematics and Science Study). Bila je stipendista Ministarstva prosvete i vera Republike Grčke.

Milica Marušić Jablanović započela je sa ekološkim aktivizmom kao član tima pokreta Odbranimo reke Stare planine. Kroz ekološki aktivizam pokrenula je peticiju pomoću koje je skrenuta pažnja međunarodne javnosti na problem uništavanja reka u Srbiji. Takođe je pokrenula peticiju sa merama protiv zagađenja vazduha u Beogradu, zagovarala zaštitu prirode kroz direktno suočavanje sa donosiocima odluka i finansijerima štetnoh projekata u više navrata, imala više nastupa na tribinama posvećenim ekološkim temama, sarađivala sa lokalnim pokretima ekoloških aktivista. Bila je aktivna na protestima.

Kroz svoj odbornički rad kao član Ekološkog ustanka zalagala se za izmene u sistemu socijalne zaštite na nivou grada Beograda i iznosila predloge mera za smanjenje zagađenja vazduha, kao i za obrazovni rad u pravcu prevencije partnerskog nasilja. Naročito se zalagala za zaštitu močvarnog područja bare Reva, kao i za rešenje problema stanovnika naselja Kijevo, koje je višestruko ugroženo nebrigom Grada.

Jedan je od pet eksperata, pokretača inicijative za osnivanje dnevnih boravaka za rad sa decom sa problemima u ponašanju, koji imaju za cilj da se na vreme sistemski rešava problem nasilja i delinkventnog ponašanja dece i mladih, koja je rezultirala izmenom Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Beograda.

Govori engleski i grčki jezik.