Beograd

Kandidati odbornici

Jelena Šikuljak

Rođena je 1976. godine u Nišu. Po struci je farmaceutski tehničar i dizajner novih medija. Živi i radi u Beogradu, gde je od devedesetih godina aktivna u pokretanju akcija za rešavanje problema svoje zajednice. Jelena je predsednica udruženja građana “Naša priča” i bivša predsednica udruženja “Volim Padinjak”, kroz koja je učestvovala u mapiranju i rešavanju komunalnih i ekoloških problema svoje lokalne zajednice. Na prethodnim izborima je bila kandidatkinja koalicije “Moramo” za odbornicu u Skupštini grada Beograda. Oblasti interesovanja su joj zdravlje, životna sredina, prava obespravljenih i marginalizovanih građana, rešavanje komunalinih problema u lokalnim zajednicama i zaštita dece od svih oblika nasilja. Jelena je autorka pilot programa radionica za podizanje svesti kod dece svih uzrasta o zaštiti životne sredine i načinima na koje pojedinci mogu doprineti čistijoj okolini u kojoj živimo. Jelena je podnela brojne prigovore na urbanističke planove u svojoj lokalnoj zajednici, od kojih je jedan broj i usvojen.

Olovka je njeno najjače oružje, a moto – Pravda uvek pobeđuje.

Aleksandar Stevanović

Rođen je 1993. godine u Beogradu. Završio je Četvrtu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, pravosudno-upravni smer. Tokom studija je bio stupendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Nakon osnovnih studija, završio je master studije na Pravnom fakultetu Univerzitata u Beogradu – Javnopravni modul – Radno pravo, koje je okončao odbranom master rada pod nazivom “Ključni pravni aspekti integracije mladih u tržište rada”. Paralelno je upisao i multidisciplinarne master studije na temu Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost na Univerzitetu u Beogradu, koje je okončao odbranom master rada pod nazivom “Veze organizovanog kriminaliteta sa nosiocima vlasti”.

Aleksandar je 2016. godine bio pridruženi član delegacije misije OEBS-a u Srbiji, te prisustvovao sastancima u Rimu sa italijanskim anti-korupcijskim institucijama, kao i sastancima sa predstavnicima Vrhovnog suda, Tužilaštva i Finansijske policije Republike Italije. 2018. godine je upisao doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a angažovan je i na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu. Autor je preko 30 recenziranih naučnih radova, objavljenih u zemlji i inostranstvu i koautor nekoliko monografija objavljenih od strane Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Koautor je naučnog časopisa od međunarodnog značaja koji se bavi pitanjima korupcije, privrednog i finansijskog kriminaliteta. Koautor je prvog Komentara Zakona o lobiranju, koji je objavljen od strane Službenog glasnika. Učestvovao je na više desetina stručnih i naučnih konferencija u zemlji i inostranstvu, gde je saopštavao referate o različitim pravnim temama.

U okviru programa Evropske unije Hercule III, Aleksandar je objavio koautorski rad u kojem je izložio stanje u Republici Srbiji kada je reč o korupciji i institucionalnoj reakciji na nju. Član je Sekcije za kriminologiju Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu. Upisan je u Advokatsku komoru Beograda, i kao advokat je uspešno postupao u više stotina predmeta iz različitih oblasti prava. Aleksandar je bio gradski odbornik u Skupštini grada Beograda, kao i predsednik Administrativno-mandatne komisije. Tečno govori engleski i služi se nemačkim jezikom.

Miloš Baković Jadžić

Rođen je 1983. godine u Beogradu. Završio je Petu beogradsku gimnaziju i Filozofski fakultet – odeljenje za sociologiju.

Još kao srednjoškolac, učestvovao je u protestima protiv režima Slobodana Miloševića, a kao student borio se protiv komercijalizacije obrazovanja i shvatanja po kojem “politika nije stvar kojom se bave obični ljudi”. Tu borbu je nastavio osnivanjem i angažmanom u većem broju aktivističkih i teorijskih organizacija koje su promovisale i sprovodile u praksu ideje javnog dobra i opšteg interesa.

Vođen idejom jednakosti, sarađivao je sa sindikatima i romskim zajednicama, a bio je i jedan od osnivača inicijative “Pravo na vodu”. Sa željom da što veći broj mladih ljudi zainteresuje za politički rad i ohrabri da se odupru jalovom cinizmu prema društvenoj zbilji, Miloš je značajan deo svoje dosadašnje karijere posvetio političkom obrazovanju, radeći kao predavač na brojim seminarima i kao projektni koordinator u Centru za politike emancipacije.

Član je Političke Platforme “Solidarnost” od njenog osnivanja i trenutno je jedan od njenih portparola. Aprila 2022. godine postao je odbornik zeleno-leve koalicije “Moramo” u Skupštini grada Beograda. Njegovi nastupi su prepoznati od strane medija i građana kao jasan i borben način da se artikulišu frustracije i potrebe najvećeg broja građana.

Miloš veruje da je drugačiji i pravedniji svet moguć, ukoliko svako od nas pruži onoliko koliko može u svojoj lokalnoj zajednici.

Miloš veruje da Beograd može da bude grad solidarnosti.

Lena Suhenko

Rođena je 1997. godine u Beogradu. Završila je osnovnu školu “Lazar Savatić” u Zemunu, a zatim i Filološku gimnaziju, smer francuskog jezika i književnosti. Tečno govori engleski i francuski jezik. Nakon završene gimnazije, upisuje Fakultet za medije i komunikacije, smer Psihologija. Tokom srednje škole je počela da radi kao privatni profesor engleskog i francuskog, kako individualno, tako i u školama. Najviše voli rad sa decom. Više puta je učestvovala u događaju Dani frankofonije u Beogradu. Nakon toga, 2018. godine, učestvovala je u organizaciji događaja “The challenge of Social Traumata”, koji je organizovala Evropska federacija psihoanalitičkih psihoterapeuta, u saradnji sa Društvom psihoanalitičkih psihoterapeuta Srbije. Tokom 2020. i 2021. godine učestvuje u projektu “Mind the Mind” koji je organizovala Evropska federacija društva studenata psihologije (EFPSA), koji je za cilj imao podizanje svesti o mentalnom zdravlju kod mladih. U želji da učestvuje u društvenim promenama u svojoj zemlji, 2023. godine je postala savetnica narodne poslanice Danijele Nestorović u projektu koji organizuje Beogradski centar za bezbednosnu politiku i pridružuje se organizaciji Ekološki ustanak.

Ivan Simić

Rođen 1983. godine u Beogradu. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine. Doktorsku tezu pod nazivom “Mogućnosti unapređenja rezilijentnosti urbane forme na klimatske promene” iz naučne oblasti Arhitektura i urbanizam i uže naučne oblasti Urbanizam i prostorno planiranje odbranio je 2016. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2010.do 2016. godine je radio kao asistent, a od 2018. do danas je zaposlen kao docent na Arhitektonskom fakultetu.

Ivan je kao ekspertski i naučni saradnik bio učesnik većeg broja naučno-istraživačkih i stručnih međunarodnih projekata.Objavio je veći broj pisanih radova u međunarodnim naučnim časopisima i na konferencijama u zemlji i inostranstvu. Tečno govori i piše engleski jezik, a služi se i nemačkim jezikom. Bavi se oblastima ekološkog urbanog planiranja i dizajna, adaptacijom gradova na klimatske promene, urbane otpornosti, rekonstrukcijom i obnovom naselja.

Takođe, Ivan je angažovan u radu više komisija, organizacionih naučnih odbora, i u koordinaciji i aplikaciji za naučno-istraživačke projekte na Arhitektonskom fakultetu. Član je radne grupe za reviziju Akcionog plana adaptacije na klimatske promene Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda.

Jovan Vujasinović

Svestrani naučnik i ekspert sa preko 20 godina međunarodnog iskustva u elektronskoj i IT industriji. Specijalista je u oblasti pametnog upravljanja energijom, pametnih gradova, pametnih mernih Sistema i daljinskog upravljanja industrijskim uređajima. Ima 46 godina i od rođenja živi u Beogradu. Diplomirao je i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Od 2001. do 2007. godine predavao je na Katedri za elektroniku na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i Vazduhoplovnoj akademiji. Dugogodišnji je saradnik Instituta “Mihajlo Pupin” u Beogradu. Koautor je dva nastavna priručnika, petnaest naučnih radova i devet priznatih tehničkih rešenja. Danas vodi svoju porodičnu kompaniju, a u poslednjih pet godina je konsultant za korporativno upravljanje i optimizaciju poslovnih procesa, kreiranje poslovnih strategija i strateški marketing. Bio je predsednik Grupacije proizvođača opreme za merenje električne energije pri Privrednoj komori Srbije, a zatim i predsednik Grupacije proizvođača električnih, optičkih uređaja i elektronike u PKS. Član je tehničke komisije pri Insitutu za standardizaciju Srbije.

Jovan jeod suosnivača šahovskog kluba VF Chess Team. Bio je član Upravnog odbora Šahovskog saveza Beograda i Šahovskog saveza Srbije. Vodio je Šahovski savez Beograda u 2020. godini, a trenutno je predsednik Nadzornog odbora.

Jedan je od osnivača Udruženja univerzitetskih nastavnika, naučnika, umetnika i pokretača “Prosvetitelji”, čiji je i predsednik.

Ana Simić

Rođena je rođena 1987. godine u Ljuboviji. Osnovnu školu je završila u Bratuncu, a gimnaziju u Srebrenici. Kao srednjoškolka je bila aktivna u radu lokalnih udruženja mladih i žena u svojoj zajednici. Diplomirala je na smeru za međunarodne odnose Fakulteta političkih nauka i završila master studije iz oblasti međunarodnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom studija je bila aktivna u omladinskoj organizaciji In Stage, koja se bavila pozorištem za socijalne promene, a potom je volontirala u Svratištu za decu beogradskog Centra za integraciju mladih i Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila.

Nakon stažiranja u Agenciji za borbu protiv korupcije, započela je saradnju sa Biroom za društvena istraživanja (BIRODI), sa kojim je radila na monitoringu medijskog izveštavanja o korupciji, kao i o izveštavanju medija tokom izbornih kampanja u Srbiji. Od 2015. godine radi kao projektna menadžerka u različitim međunarodnim kompanijama koje se bave sprovođenjem projekata međunarodne razvojne pomoći i projekata Evropske komisije. Tom prilikom je radila na projektima obuka za predstavnike državnih institucija u različitim zemljama, programima podrške institucijama za borbu protiv korupcije, kao i na evaluaciji grantova i projekata Evropske unije širom sveta.

Ana je članica Političke platforme Solidarnost od njenog osnivanja i deo je Koordinacionog tela Solidarnosti od početka 2023. godine. U Političkoj platformi Solidarnost je prepoznala autentičnu levu političku snagu, koja se posvećeno i iskreno zalaže za društvenu jednakost, bolje uslove rada, kvalitetnije zdravstvo i obrazovanje, kao i zdravu životnu sredinu za sve. Srećna je što svojim radom može da doprinese borbi za solidarnije društvo.Milica na protestu

Dr Milica Marušić Jablanović

Rođena je 1983. u Beogradu. Sada već bivša odbornica u skupstini grada Beograda.

Diplomirala je psihologiju i doktorirala andragogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Zaposlena je na Institutu za pedagoška istraživanja, gde joj jedna od istraživačkih oblasti ekološka pismenost.

Tokom svoje karijere aktivno je učestvovala u brojnim naučno-istraživačkim projektima.

Aktivna je ekološka aktivistkinja i članica Ekološkog ustanka, posvećena zaštiti prirode i životne sredine. 

Opširnije

Uključi se

Postanite deo našeg tima i podržite našu misiju. Donirajte za očuvanje prirode i pravde, ili se pridružite kao volonter. Vaš doprinos je ključ promene!