Piše: Aleksandar Panić, ekološki aktivista, Pokret „Odbranimo reke Stare planine“

Vrelo i belo cvece
Senokoška

Da li je moguće opisati i prikazati lepote i misteriju jedne planine predlogom nekoliko destinacija koje će pokazati svu raznolikost flore, faune, reljefa, mreže reka i potoka, bogatstva kulturnog i istorijskog nasleđa? Naravno da nije ali dobar predlog zagolicaće znatiželju a broj deset je daleko iza stvarnog broja jedinstvenih lokaliteta koje Stara planina može da vam predstavi.
Ovo predstavljanje Stare planine shvatite uslovno i svaki nabrojani spomenik prirode neka bude uvod u vaše lično istraživanje prostora jer Stara planina vezuje ljude za ceo život, njoj ćete se vraćati iznova i budite sigurni, jedan ljudski život je dovoljan za samo jedan kompletan krug po ovoj lepotici.

1. Kanjon reke Temštice i Toplodolske reke od hidroelektrane Temac do ušća Zaskovačke reke u Toplodolsku (mesto Vojna). Neverovatan sudar vode i crvenog peščara, potpuno netaknut prostor planinske reke nastanjene pastrmkama, rakovima, vodomarima i vidrama. Posebna draž je praćenje reke i kanjona trasom starog puta Topli Do – Temska, saobraćajnice stare nekoliko stotina godina sa isto toliko vidljive patine vremena i uticaja prirode.
2. Midžor, najviši vrh Stare planine, nekoliko sati uspona iz Toplog Dola uz mogućnost korišćenja tri ili četri pravaca uspona, svaki posebno lep i dramatičan. Prolaz kroz zadnje prašume Srbije, Rakitsku goru i Javorsku reku.
3. Poseta vodopadima Toplodolskog kraja. Jesen i proleće su najbolji zbog veće količine vode u bujičavim pritokama Toplodolske reke a zbog broja vodopada ovim lokalitetima se mora posvetiti najmanje tri dana. Korišćenja usluga nekog od lokalnih vodiča je preporuka.
4. Vrh Bratkova strana. Malo pominjan centralni masiv sa koga se u celom krugu pruža pogleda na najveći deo planine. Sve je na dlanu, od Midžora do Srebrne glave. Proplanci i livade do beskrajnih pašnjaka iznad neprohodnih litica , četinara i zadnjih staništa tetreba, medveda i risa. Sam dolazak i povratak sa ovog vrha se može izvesti sa nekoliko strana, svake posebno atraktivne.
5. Vrtibog, legendarna visoravan, najveći pašnjak Stare planine, u neposednoj blizini Bratkove strane. Mesto zbog koga su staroplaninski stočari ratovali međusobno i odakle je u svet kretao jedan od najboljih staroplaninskih sireva. Arbanaški kladenac i ruševine stare mlekare, beskrajno prostranstvo zatalasane trave na preko 1300 m.n.visine.

Pašnjaci Stare planine
Vrtibog

Ovo predstavljanje Stare planine shvatite uslovno i svaki nabrojani spomenik prirode neka bude uvod u vaše lično istraživanje prostora jer Stara planina vezuje ljude za ceo život, njoj ćete se vraćati iznova i budite sigurni, jedan ljudski život je dovoljan za samo jedan kompletan krug po ovoj lepotici.

6. Arbinje, stoletna šuma bukava i smreka uz korito Dojkinačke reke, koridor za izlazak na Vražju Glavu, Tri Čuke, Kopren i vodopad Tri kladenca. Spoj vode, stena, šuma, sa nekim od najhladnijih izvora pitke vode u Srbiji. Hladna voda, Belčin dol samo su delovi ovog prašumskog džepa, jednog od poslednjih na ovim prostorima.
7. Vrelo, vikend naselje sa par restorana i smeštajem. Ime je izvedeno zbog blizine Velikog i Malog kraškog vrela (poznatijih i kao Jelovičko i Brloško vrelo). Vrelo je polazna tačka za uspon na Rosomački vrh, put u Arbinje i Široke luke, velike šumske komplekse uz Jelovičku i Dojkinačku reku, nešto poput saobraćajnog čvora Gornjeg Visoka.
8. Manastiri na Vrelu i selu Rsovci, pećinska crkva pored Rsovaca, stablo bora nepoznate starosti u neposrednoj blizini sela. Blizina klisure Vladikina ploča i pećine Vladikina ploča dodaju ovim lokacijama na atraktivnosti sa napomenom da je prohodnost do njih u klasi visokih zahteva po pitanju spretnosti i fizičke spremnosti.
9. Slavinjsko grlo na Rosomačkoj reci, atraktivan primer vodene erozije na krečnjacima, nekoloko stotina metara od centra sela Slavinja.
10. Kamenička ili Senokoška reka, ceo tok prema Jelovom dolu i vrhu Srebrna glava. Mogućnost izlaska na plato vrhova čija međusobna razlika visina varira u rasponu od 50 – 100 m i pruža mogućnost kretanja samim grebenom Stare planine u dužini od par desetina kilometara.

Svi navedeni lokaliteti samo su mali deo onoga što Stara planina može da ponudi. Oni vam samo dajuju priliku da iskoristvši ove savete, probudite svoju znatiželju i istražujete dalje. Stara planina je nekada blaga a nekada opasna, sve što na njoj doživite morate množiti sa četri, svako godišnje doba daje novu vizuru, gasi jednu a pojačava drugu priču o planini, ljudima, životu i prirodi.

vodopad Stara planina